Iepenwacht Friesland

Binnen Stichting Iepenwacht Friesland, bestrijden overheden, groen- en private beheerders sinds 2005 samen de iepziekte. Dankzij dit initiatief is de uitval teruggedrongen van 10 procent tot minder dan 1 procent per jaar. Sinds 2011 coördineert de stichting tevens de herplant van iepen en essen in deelnemende gemeenten.

Op deze website vindt u de nodige informatie over de iep(ziekte), de bestrijding, het iepenarboretum, de herplant en ook over preventie. U kunt ook zieke iepen melden. Zij worden gratis verwijderd. Kijk ook eens in de bibliotheek voor meer informatie over herplant en bestrijding van iepen en andere boomsoorten.

Vanaf 2020 coördineert Iepenwacht Friesland ook de vervanging van ruim 1300 zieke essen langs de Friese Waddenkust (Waddenfondsproject).

Lees ook ons online magazine over het belang van bomen voor het landschap, het milieu, de biodiversiteit en de klimaatopgaven.